Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Complex

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Complex

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Complex
Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Complex
ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบรูไน เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมใจกลางกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เป็นศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองของคนท้องถิ่น สินค้าประจำชาติ เสื่อผ้าแพรพรรณ อัญมณี สินค้าแฟชั่นสรุปแล้วมีทุกสิ่งอย่างในราคาที่ไม่แพง เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศขององค์สุลต่าน และในช่วงละหมาดยังมีการเปิดเสียงสวดผ่านเสียงตามสายในห้างให้ได้ฟังอีกด้วย และในบริเวณใกล้ๆกันมีห้างดังอีกหนึ่งห้างนั่นคือห้างกาดัง (gadong) ซึ่งมีสินค้าหลากหลายและมีแหล่งบันเทิงครบครันประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ และศูนย์การค้าแห่งนี้ยังมีชั้นใต้ดินซึ่งเชื่อมตึกสองฝั่งเข้าด้วยกัน ทั้งสองห้างดังแห่งนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการเดินดูและเลือกซื้อสินค้าแล้วยังจะได้ชมรูปแบบของสถาปัตยกรรมอันงดงามและการตกแต่งห้างอย่างสุดหรูแบบบรูไนสไตล์ได้อีกด้วย

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Complex