สวนสนุก Jerudong (Jerudong Park)

สวนสนุก Jerudong

สวนสนุกJerudong (Jerudong Park) ตั้งอยู่ในเมือง Jerudong เขตปริมณฑลของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและใช้เงินลงทุนสร้างมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุลต่านองค์ปัจจุบันมีบัญชา… อ่านต่อ สวนสนุก Jerudong