สนามบินบรูไน (ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน)

ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินบรูไน” เป็นสนามบินหลักของเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) และประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) หรือที่เรียกกันท… อ่านต่อ สนามบินบรูไน (ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน)