หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)

ประเทศบรูไนเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ที่มีการส่งออกน้ำมันเป็นอันดับสามในภูมิภาคและก๊าซธรรมชาติ LNG เป็นอันดับสี่ของโลก และกำลังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกหลายด้านแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการปฏิบัติตนในศา… อ่านต่อ หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)