พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย

พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวันได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสมบัติล้าค่าและน่าชมที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย เป็… อ่านต่อ พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย