พิพิธภัณฑ์บรูไน กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน

พิพิธภัณฑ์บรูไน กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน

กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวันหรือเรียกอีกชื่อหน่งว่ากรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันเป็นศูนย์กลางการเงินธุรกิจการค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติด้วย เมืองหลวงของ… อ่านต่อ พิพิธภัณฑ์บรูไน กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน