มัสยิดทองคำ (Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque)

    มัสยิดทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิดที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้างและตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลกใช้เวลาก่อสร้างนานถึง… อ่านต่อ มัสยิดทองคำ (Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque)

Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque – มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน

     ประเทศบรูไนเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าหากพูดถึงประเทศบรูไนหลายคนคงนึกถึงแค่น้ำมั­นและก๊าซธรรมชาติ วันนี้จึงอยากจะนำเสนอในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งของประเทศบ… อ่านต่อ Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque – มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน

หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านลอยน้ำ (Kampong Ayer)

หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านลอยน้ำ รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ประเทศบรูไนเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ที่มีการส่งออกน้ำมันเป็นอันดับสามในภูมิภาคและก๊าซธรรมชาติ LNG เป็นอันดับสี่ของโลก และกำลังมีการขยายตัวท… อ่านต่อ หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านลอยน้ำ (Kampong Ayer)

มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque

       มัสยิดทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิดที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้างและตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลกใช้เวลาก่อสร้างนาน… อ่านต่อ มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque

ส่องบรูไน ดูกิจกรรม’บันดาร์ กูเชอเรีย ‘เปลี่ยนเมือง-ถนนให้เป็นของทุกคน

สำรวจสังคม วัฒนธรรมชาวบรูไน ผ่านกิจกรรมสำคัญในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือที่พวกเขาเรียกว่า บันดาร์ กูเชอเรีย วันของทุกคนในครอบครัว “บรูไน เมืองที่ไม่มีคนเดินถนน” คือสิ่งที่เพื่อนชาวบรูไนแท้ๆ บอกกับผม ใช่เเ… อ่านต่อ ส่องบรูไน ดูกิจกรรม’บันดาร์ กูเชอเรีย ‘เปลี่ยนเมือง-ถนนให้เป็นของทุกคน

ประวัติศาสตร์ บรูไน

นอดีตบอร์เนียวเป็นชื่อที่ระบุในเอกสารประวัติศาสตร์ของจีนว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่าของการค้าขายระหว่างราชวงศ์หมิงของจีนและราชวงศ์มัชปาหิต (Majapahit) ของอินโดนีเซีย ในปี คศ. 1400 สุลต่านของบรูไนได้ประกาศอิ… อ่านต่อ ประวัติศาสตร์ บรูไน

การศึกษาประเทศบรูไน

ระบบการศึกษา ประเทศบรูไนไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่รัฐให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อมุ่งพัฒนาให้มีความสามารถด้านสติปัญญาและมีความสุข และให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บรูไนใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาอังกฤษสอนเด็กต… อ่านต่อ การศึกษาประเทศบรูไน

บ้านสีสันสดใสสไตล์บรูไน

ประเทศสุดท้ายในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เราจะพาไปดูในวันนี้ ก็คือประเทศบรูไนค่ะ แต่วันนี้เราไม่ได้พามาดูการตกแต่งบ้านหรอกนะ แต่จะพามาดูบ้านกลางน้ำ adicecei.com วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบรูไนที่ยังคงอนุรักษ… อ่านต่อ บ้านสีสันสดใสสไตล์บรูไน

บรูไนตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รัฐบาลบรูไนหวังจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 218,000 คนในปี 2558 มาเป็น 451,000 คนภายในปี 2563 ซึ่งจะขยับรายได้จากภาคท่องเที่ยวให้สูงจากเดิม 178.6 ล้านดอลลาร์บรูไน (ราว 4,397 ล้านบาท) หรือประมา… อ่านต่อ บรูไนตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเดินทางเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-บรูไนฯ ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศบูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ ตามค… อ่านต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเดินทางเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ