ประวัติศาสตร์ บรูไน

นอดีตบอร์เนียวเป็นชื่อที่ระบุในเอกสารประวัติศาสตร์ของจีนว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่าของการค้าขายระหว่างราชวงศ์หมิงของจีนและราชวงศ์มัชปาหิต (Majapahit) ของอินโดนีเซีย ในปี คศ. 1400 สุลต่านของบรูไนได้ประกาศอิ… อ่านต่อ ประวัติศาสตร์ บรูไน