บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศบรูไน บรูไนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก มีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และการแต่งกาย ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามด้วย… อ่านต่อ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)