พัฒนาการของบรูไนฯ ในการปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงตัวเอง

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน adicecei.comรายงานว่า ในช่วงปี 2558 บรูไนฯ สามารถปลูกข้าวได้ 1,983 เมตริกตัน เพิ่มจาก 1,382 เมตริกตันในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ของกำลังการผลิตทั้งหมด เนื่… อ่านต่อ พัฒนาการของบรูไนฯ ในการปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงตัวเอง