ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของบรูไน

ระบบเศรษฐกิจของบรูไนเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศมาจากน้ำมัน ประมาณ 48% และก๊าซธรรมชาติ adicecei.com ประมาณ 43% นับเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉีย… อ่านต่อ ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของบรูไน