Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque – มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน

     ประเทศบรูไนเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าหากพูดถึงประเทศบรูไนหลายคนคงนึกถึงแค่น้ำมั­นและก๊าซธรรมชาติ วันนี้จึงอยากจะนำเสนอในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งของประเทศบรูไน ที่ไม่เพียงแค่เป็นศาสนสถานธรรมดาๆเท่านั้น แต่มีความสวยงามจนได้ชื่อว่า “มินิทัชมาฮาล” เลยทีเดียว

   บันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีมัสยิดหลวงขององค์สุลต่าน ที่สวยงามและโดดเด่นตั้งอยู่ใจกลางเมือง “โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน” เป็นมัสยิดเก่าแก่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งมัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน   มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งสถาปัตยกรรมของมัสยิดแห่งนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม กับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “มินิทัชมาฮาล” ภายนอกนั้นมีสัญลักษณ์ที่เด่นชัดมาก คือ “โดมทองคำ” ที่อยู่บนยอดสูงสุดของมัสยิด ซึ่งใช้แผ่นทองคำถึง 3 ล้าน 3 แสนแผ่น

   ส่วนวัสดุในการก่อสร้างนั้น ใช้หินอ่อนสีขาวจากอิตาลี หินแกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ ด้านในตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย ปูพรมที่สั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึมา เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ในการสวดขอพร บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับไว้ นั่นก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมัสยิด อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสรวงสวรรค์

   มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวมุสลิมในบรูไน ซึ่งจะเข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและในเดือนรอมฎอน เดือนสำคัญของการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่จะให้ผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเข้าใจถึงความอดอยากของผู้อื่น จึงให้ชาวมุสลิมถือศีลอด คือ งดการกินอาหารในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินและไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขใดๆ ชาวมุสลิมประเทศบรูไนจะให้ความสำคัญกับประเพณีทางศาสนานี้ ทำให้มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนกันอย่างหนาแน่น กล่าวได้ว่า มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมชาวบรูไน