กัมปงไอเยอร์

ทัศนียภาพสวยงามบริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลางน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กัมปง Gclub ไอเยอร์ จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือน บรูไน กัมปงไอเยอร์ อู่อารยธรรมเก่าแก่อายุนับพันปี ก่อตัวจ… อ่านต่อ กัมปงไอเยอร์