สวนสนุก Jerudong (Jerudong Park)

สวนสนุก Jerudong

สวนสนุกJerudong (Jerudong Park) ตั้งอยู่ในเมือง Jerudong เขตปริมณฑลของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและใช้เงินลงทุนสร้างมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุลต่านองค์ปัจจุบันมีบัญชา… อ่านต่อ สวนสนุก Jerudong

หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์

หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer) หมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่แม่น้ำบรูไน กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ชาวยุโรปยุคแรกๆที่เข้ามาบรูไน เรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิชแห่งตะวันออก ในหมู่… อ่านต่อ หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์

บรูไน-feedthereader

หาดตูตง Tutong beach

หาดตูตง Tutong beach เมืองตูตง ถ้าพูดถึงประเทศบรูไนหลายคนคงคิดอยากจะไปเที่ยวแต่คงยังคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหน วันนี้เราเลยมีที่ท่องเที่ยวมาแนะนำคือ หาดตูตง เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของบรู… อ่านต่อ หาดตูตง Tutong beach

พระราชวัง

พระราชวัง Istana Nurul Iman (The Istana Nurul Iman palace) ตั้งอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายสี่เท่าและใหญ่กว่าพระราชวังบักกิ้ง… อ่านต่อ พระราชวัง

หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์

หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer) หมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ตั้งอยู่ที่แม่น้ำบรูไน  กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ชาวยุโรปยุคแรกๆที่เข้ามาบรูไน เรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิชแห่งตะวันออก ในหม… อ่านต่อ หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์

พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย

พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวันได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสมบัติล้าค่าและน่าชมที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย เป็… อ่านต่อ พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน  (Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque) มัสยิดเก่าแก่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรูไน ตั้งอยู่กลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  เมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญ… อ่านต่อ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน