พระราชวัง Istana Nurul Iman (The Istana Nurul Iman palace)

ตั้งอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายสี่เท่าและใหญ่กว่าพระราชวังบักกิ้งแฮมสามเท่า จีคลับคาสิโน.net พระราชวัง Istana Nurul Iman เอก… อ่านต่อ พระราชวัง Istana Nurul Iman (The Istana Nurul Iman palace)

ส่องบรูไน ดูกิจกรรม’บันดาร์ กูเชอเรีย ‘เปลี่ยนเมือง-ถนนให้เป็นของทุกคน

สำรวจสังคม วัฒนธรรมชาวบรูไน ผ่านกิจกรรมสำคัญในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือที่พวกเขาเรียกว่า บันดาร์ กูเชอเรีย วันของทุกคนในครอบครัว “บรูไน เมืองที่ไม่มีคนเดินถนน” คือสิ่งที่เพื่อนชาวบรูไนแท้ๆ บอกกับผม ใช่เเ… อ่านต่อ ส่องบรูไน ดูกิจกรรม’บันดาร์ กูเชอเรีย ‘เปลี่ยนเมือง-ถนนให้เป็นของทุกคน

การเยือนบรูไนเป็นไปด้วยความประทับใจ

ภายหลังการเยือนบรูไน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รองเลขาธิการวุฒิสภา นางวรารัตน์ อติแพทย์ และคณะ มีความประทับใจในการเยือนครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากบรูไน มีประชากร ประมาณ ๔ แสนคน สามารถรั… อ่านต่อ การเยือนบรูไนเป็นไปด้วยความประทับใจ

ประวัติศาสตร์ บรูไน

นอดีตบอร์เนียวเป็นชื่อที่ระบุในเอกสารประวัติศาสตร์ของจีนว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่าของการค้าขายระหว่างราชวงศ์หมิงของจีนและราชวงศ์มัชปาหิต (Majapahit) ของอินโดนีเซีย ในปี คศ. 1400 สุลต่านของบรูไนได้ประกาศอิ… อ่านต่อ ประวัติศาสตร์ บรูไน

บรูไนกับจีนในมิติใหม่

“…จีนกำลังให้ข้อเสนอกระตุ้นเศรษฐกิจบรูไนในกรอบ Belt and Road Initiatives…” หากใครติดตามความเคลื่อนไหวในภูมิภาคอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างน้อยสองอย่าง อย่างแรกคือ บรูไนประเทศเล็กๆ adicecei.com แต่ร่ำรวย… อ่านต่อ บรูไนกับจีนในมิติใหม่

ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของบรูไน

ระบบเศรษฐกิจของบรูไนเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศมาจากน้ำมัน ประมาณ 48% และก๊าซธรรมชาติ adicecei.com ประมาณ 43% นับเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉีย… อ่านต่อ ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของบรูไน

สนามกีฬาแห่งชาติฮัสซานัล โบลเกียห์ (Hassanal Bolkiah National Stadium)

ถ้าคุณกำลังหาข้อมูลเที่ยวสนามกีฬาแห่งชาติฮัสซานัล โบลเกียห์  adicecei.com และวางแผนสำหรับการท่องเที่ยวในบันดาร์เสรีเบกาวัน Expedia มีข้อมูลเกี่ยวกับสนามกีฬาแห่งชาติฮัสซานัล โบลเกียห์อย่างครบถ้วน ซึ่งร… อ่านต่อ สนามกีฬาแห่งชาติฮัสซานัล โบลเกียห์ (Hassanal Bolkiah National Stadium)

สนามบินบรูไน (ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน)

ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินบรูไน” เป็นสนามบินหลักของเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) และประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) หรือที่เรียกกันท… อ่านต่อ สนามบินบรูไน (ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน)

อุทยานแห่งชาติ Temburong (Temburong National Park)

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติที่มีความอุดมสมบรูณ์มากที่สุดในประเทศบรูไนมีทั้งภูเขาสูงและลำธาร น้ำตก ทะเลสาบ  จีคลับคาสิโน.net ที่มีความสะอาดใสจนมองที่พื้นดินในน้ำกันเลย… อ่านต่อ อุทยานแห่งชาติ Temburong (Temburong National Park)

การศึกษาประเทศบรูไน

ระบบการศึกษา ประเทศบรูไนไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่รัฐให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อมุ่งพัฒนาให้มีความสามารถด้านสติปัญญาและมีความสุข และให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บรูไนใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาอังกฤษสอนเด็กต… อ่านต่อ การศึกษาประเทศบรูไน