เซอเรีย เมืองศูนย์กลางของกิจการน้ำมัน

เซอเรีย เมืองศูนย์กลางของกิจการน้ำมัน

เซอเรีย เป็นเมืองศูนย์กลางของกิจการน้ำมันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตั้งอยู่สุดทางของถนนสุดท้ายก่อนจะมีถนนแยกเข้าไปในรัฐซาราวะก์ ของประเทศมาเลเซีย เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองตูตงกับเมืองกัวลาเบอไลต์ เซอเรียเป็นบริเวณที่พบบ่อน้ำมัน จึงเป็นที่ตั้งสถานีใหญ่ในการสูบน้ำมันชื่อ เชลล์บรูไน กับเป็นที่ตั้งทหารที่มาทำหน้าที่อารักขาป้องกันบ่อน้ำมันบริเวณนี้ รวมทั้งป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของชาวต่างชาติที่มาทำงานให้โรงงานกลั่นน้ำมันในบรูไนตลอดเวลา

เซอเรีย เมืองศูนย์กลางของกิจการน้ำมัน

เซอเรีย เมืองศูนย์กลางของกิจการน้ำมัน

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญในเซอเรียคือ “อนุสาวรีย์พันล้านบาร์เรล” ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานการผลิตน้ำมันครบ 1,000 ล้านบาร์เรล โดยคนเดินทางที่จะเดินทางเข้ามาเลเซียทางซาราวะก์จะต้องผ่านเมืองเซอเรีย

เซอเรีย เมืองศูนย์กลางของกิจการน้ำมัน