สุลต่านบรูไนประกาศบทลงโทษกม.อิสลามฉบับใหม่

สำนัก ข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ พระชนมพรรษา 67 พรรษา ทรงมีพระราชดำรัส ว่า ประมวลกฎหมายอาญาชะรีอะฮ์ฉบับใหม่ ได้รับการประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในวันนี้ หลังจากใช้เวลาร่างหลายปี และจะทยอยบังคับใช้ภายเวลา 6 เดือนนับจากนี้

พระองค์ ทรงเรียกร้อง ตั้งแต่ปี 2539 ให้ใช้บทลงโทษตามกฎหมายชะรีอะฮ์ โดยทางเอเอฟพี เปิดเผยบทลงโทษบางส่วนที่ได้จากสำเนากฎหมาย เช่น ใช้ก้อนหินขว้างจนเสียชีวิตสำหรับผู้คบชู้ ตัดแขนขาผู้ลักขโมย
เฆี่ยนตีผู้กระทำความผิด ตั้งแต่ทำแท้ง จนถึงดื่มสุรา

ทั้ง นี้ ปัจจุบันระบบตุลาการของบรูไน ประกอบด้วย ศาลพลเรือนตามกฎหมายอังกฤษ และศาลชะรีอะฮ์ ที่จำกัดเฉพาะคดีส่วนบุคคลและครอบครัว เช่น ข้อพิพาทด้านการสมรส พลเรือนบรูไนเกือบร้อยละ 70 เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ ร้อยละ 15 เป็นคนเชื้อสายจีน ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อย