สังคม/ประชากร/สภาพความเป็นอยู่

ประชากรรวมทั้งหมด 422,700 คน แบ่งเป็นชาวมาเลย์ร้อยละ 66 ชาวจีนร้อยละ 11 และอื่นๆ ซึ่งเป็นสัญชาติบรูไน 3 แสนกว่าค

จีคลับคาสิโน.net และถือบัตร permanent resident จำนวน 3 หมื่นกว่าคนและ temporary resident จำนวน 6 หมื่นกว่าคน

เมืองหลวง Bandar Seri Begawan มีความเป็นมาจากภาษาเปอร์เชีย Bandar แปลว่า ท่าเรือ ส่วน Seri Begawan เป็นคำสันสกฤตแปลว่า ผู้ศักดิ์สิทธิ์ บรูไนแบ่งเขตปกครองท้องถิ่นโดยมีจังหวัดสำคัญ 4 จังหวัดได้แก่ 1.) Brunei- Muara จังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด มีท่าเรือและการขนส่ง 2.) Tutong จังหวัดที่เป็นเขตเกษตรกรรม 3.) Belait จังหวัดที่เป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 4.) Temburong จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของบรูไน

ประชาชนบรูไนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 70 มีมัสยิดทั้งหมดจำนวน 114 แห่งทั่วประเทศ และมี

โบสถ์คริสต์จำนวน 2 แห่ง และวัดจีน 1 แห่ง และเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม

ชุดประจำชาติฝ่ายชายบรูไนคือชุด Baju Cara Melayu ฝ่ายหญิงคือ Baju Kurung ซึ่งคล้ายกับ
ชุดแต่งกายของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ดอกไม้ประจำชาติบรูไนคือ Bunga Simpur หรือ ดอกส้านชะวา
ซึ่งปรากฏรูปดอกไม้ในธนบัตร 1 ดอลลาร์บรูไน

โดยที่ประเทศบรูไนมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนน้อยมากและปราศจากแหล่งบันเทิง ประชาชนบรูไนและชาวต่างชาติที่พำนักในบรูไนมักจะเดินทางออกไปนอกประเทศในช่วงวันหยุด เช่น สิงคโปร์ และเมืองโกตา คินาบารู รัฐซาบาห์ ของมาเลเซีย (เดินทางโดยรถยนต์ 6 ชั่วโมง ) ตลอดจนเส้นทางระยะสั้นผ่านด่านสุไหงตุโจห์ ไปเที่ยวเมืองมีรี (Miri) หรือผ่านด่านด่านกัวลา ลูลาร์ ไปยังเมืองลิมบัง รัฐซาราวัก เพื่อท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า รับประทานอาหารที่มีหลากหลาย และแหล่งบันเทิงต่างๆ ภายในเมือง

การศึกษา

กระทรวงศึกษาบรูไนใช้ระบบการศึกษาแบบเดียวกับสหราชอาณาจักร และเน้นเพิ่มเติมเรื่องอิสลามศึกษา รวมทั้งได้มีนโยบาย SPN 21 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์บรูไนโดยเน้นพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจปิโตรเคมี การเกษตรและอาหารฮาลาล รวมทั้งร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดทำโครงการ i Ready เพื่อสนับสนุนการหางานของผู้จบการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วจะเข้ารับการอบรมให้มีทักษะตอบสนองต่อภาคธุรกิจนั้นๆ ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินเดือนจำนวน 800 บรูไนดอลลาร์สำหรับการอบรมระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบัน บรูไนมีมหาวิทยาลัยที่สำคัญ
3 แห่ง ประกอบด้วย University of Brunei Darussalam (UBD) เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาการทั่วไป, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA) เป็นมหาวิทยาลัยอิสลามศึกษา และ University of Technology Brunei (UTB) เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี