สนามบินบรูไน (ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน)

ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินบรูไน” เป็นสนามบินหลักของเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) และประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าประเทศบรูไน นอกจากจะเป็นสนามบินพาณิชย์หลักของประเทศ สนามบินแห่งนี้ยังใช้เป็นพื้นที่ฐานทัพอากาศบรูไนด้วย โดยสนามบินแห่งนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียเป็นหลัก และให้บริการเที่ยวบินจากยุโรปด้วย

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินบรูไน
สนามบินบรูไนรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี มีอาคารผู้โดยสารที่ทันสมัยพร้อมลู่วิ่งเครื่องบิน 1 เส้นทาง และยังมีมัสยิดตั้งอยู่ภายในพื้นที่สนามบินด้วย โดยเป็นสนามบินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ตำแหน่งละติจูดที่ 4˚ 56’ 39” และลองจิจูดที่ 114˚ 55’ 42” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร
อาคารผู้โดยสารของสนามบินบรูไน
สนามบินบรูไนมีอาคารผู้โดยสารเพียงหลังเดียวซึ่งใช้เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด โดยมีโถงเช็คอินที่กว้างขวาง และมีสะพานเทียบเครื่องบิน 8 สะพาน พร้อมระบบลำเลียงกระเป๋าบนสายพานตามมาตรฐานสากล แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่อาคารผู้โดยสารแห่งนี้ก็มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และกำลังมีแผนขยายพื้นที่สนามบินให้รองรับได้ 8 ล้านคนต่อปีภายในปี พ.ศ. 2563

ที่จอดรถของสนามบินบรูไน
สนามบินบรูไนประกอบด้วยที่จอดรถ 2 จุดดังนี้
ลานจอดรถ P1 เป็นลานจอดรถขนาดเล็กด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์ขนส่งมวลชนของสนามบิน โดยมีพื้นที่จอดรถบางส่วนมีหลังคาให้ร่มด้วย
ลานจอดรถ P2 เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ทางซ้ายของลานจอดรถ P1 มีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง และมีทางเดินในร่มสำหรับเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้ไม่ไกลนัก
การเดินทางไปสนามบินบรูไน
การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินบรูไนนั้นมี 4 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ให้ใช้เส้นทางด่วน Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah เพื่อเข้าสู่สนามบิน
รถโดยสารประจำทาง มีเส้นทางให้บริการเข้าสู่ตัวเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน โดยจะมีรอบรถเฉพาะช่วงกลางวัน และมีรถวิ่งไม่มากนัก
แท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากหน้าอาคารผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมืองตลอดช่วงที่มีเที่ยวบินขึ้น-ลง โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์

รถเช่า มีบริการจากบริษัทหลายรถเช่า
จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินบรูไน
ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินบรูไน
จากตัวเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก ทั้งนี้สนามบินบรูไนยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกเพียงพอ การใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถเช่าจึงยังคงเป็นตัวเลือกที่รวดเร็วที่สุดในการเดินทาง

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินบรูไน
สนามบินบรูไนมีร้านค้าและร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง โดยจะมีทั้งร้านอาหารท้องถิ่น ร้านอาหารสากล ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ทั้งนี้บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามบินจะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ให้บริการด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินบรูไน
ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก Zamada Money Changer ซึ่งให้บริการอยู่บริเวณโถงผู้โดยสารด้านนอก และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินบรูไน
มีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟฟรีในบริเวณเขตร้านอาหารและห้องรับรองของสนามบิน นอกจากนั้นสนามบินแห่งนี้อยู่ในเขตตัวเมือง จึงไม่มีปัญหาในการใช้สัญญาณโทรศัพท์แต่อย่างใด

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินบรูไน
ภายในสนามบินบรูไนไม่มีโรงแรมให้บริการ แต่ในตัวเมืองมีโรงแรมมากมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว
จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินบรูไน
สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินบรูไน
สนามบินบรูไนเป็นฐานการบินหลักของสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (Royal Brunei Airlines) โดยมีเส้นทางบินระหว่างประเทศให้บริการดังนี้

แอร์เอเชีย (AirAsia) เส้นทางมาเลเซีย
ซีบูแปซิฟิค (Cebu Pacific) เส้นทางฟิลิปปินส์
มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) เส้นทางมาเลเซีย
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (Royal Brunei Airlines) เส้นทางสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และทั่วเอเชีย