รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเดินทางเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-บรูไนฯ ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศบูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

ตามคำเชิญของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 ซึ่งไทยได้ให้ความสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และการเยือนบรูไนฯ ในครั้งนี้ จะขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-บรูไนฯ ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล และความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนจะมีการแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและสถานการณ์ในภูมิภาค ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การค้าไทยกับบรูไนฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ