รมว.ต่างประเทศเตรียมเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ ขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศ

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

adicecei.com เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศบูรไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

ตามคำเชิญของเปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ๊อกเซ็ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ ซึ่งไทยได้ให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-บรูไนฯ ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล และความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนจะมีการแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและสถานการณ์ในภูมิภาค ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ร่วมกัน

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยังกล่าวด้วยว่า ไทยกับบรูไนฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องทางการค้าและส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ