ยูเอ็นถวายตำแหน่ง “พระองค์ภา” ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของอาเซียน

4554544521210-696x392วันที่ 8 ก.พ. รอยเตอร์รายงานว่า สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นโอดีซี ประกาศว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงเป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะทรงช่วยสนับสนุนการปฏิรูปการบวนการยุติธรรม จากที่ผ่านมาที่ทรงมีความสนพระทัยเป็นพิเศษเกี่ยวกับนักโทษหญิงในเรือนจำ

นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนยูเอ็นโอดีซีกล่าวว่า “พระองค์ไม่ได้ทรงมองพระองค์เองอยู่เหนือกฎหมาย ทั้งยังทรงมีความสนพระทัยในการพัฒนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม”

ที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียด้วย

Please follow and like us:
0