มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน  (Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque)

มัสยิดเก่าแก่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรูไน ตั้งอยู่กลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  เมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ เป็นสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามเลอค่าจนได้ชื่อว่าเป็นมินิทัชมาฮาล  สุลต่านโอมาร์  อาลี  ไซฟุดดิน  ที่  3  พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบันเป็นผู้ออกแบบและดูแลการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง มัสยิดแห่งนี้มีความสูง  52  เมตรโดมทรงกลมบนหลังคาสร้างจากทองบริสุทธิ์  พื้นด้านในปูด้วยหินอ่อน ภายในสุเหร่าปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลี และพรมที่สั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึมา ความโดดเด่นของมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน คือความสวยสง่าเสมือนเป็นมัสยิดศักดิ์สิทธ์บนเกาะเล็กๆและจะมีทางเดินเชื่อมไปยังเรือที่อยู่กลางน้า ก่อนเข้าชมผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนชุด นักท่องเที่ยวจะต้องเก็บสิ่งของไว้ในล็อกเกอร์และห้ามถ่ายรูป