บ้านสีสันสดใสสไตล์บรูไน

ประเทศสุดท้ายในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เราจะพาไปดูในวันนี้ ก็คือประเทศบรูไนค่ะ แต่วันนี้เราไม่ได้พามาดูการตกแต่งบ้านหรอกนะ แต่จะพามาดูบ้านกลางน้ำ

adicecei.com วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบรูไนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันต่างหากล่ะ

บ้านในประเทศบรูไน มีการผสมผสานรูปแบบทั้งสมัยใหม่และแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างลงตัว ซึ่งบ้านกลางน้ำที่เราพามาดูในวันนี้คือหมู่บ้าน กำปงเอเย่อร์ ที่มีอายุเกือบ 1500 ปีเชียวค่ะ หมู่บ้านตั้งอยู่ในกรุงบันดา เสรี เบกาวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คนหรือประมาณ 10% ของประชากรของบรูไน
ที่นี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไนเป็นอย่างมาก เนื่องจากตรงนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างประเทศบรูไน แม้ว่าตอนนี้บรูไนเองจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก แต่ชาวบรูไนก็ไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเอง จึงยังคงอนุรักษ์หมู่บ้านแห่งนี้ไว้ให้อยู่คู่ประเทศ
การเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านกำปงเอเย่อร์ สามารถเดินเท้าทางสะพานไม้ ซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านแต่ละหลังรวมระยะทางกว่า 50 กม. หรือจะโดยสารทางเรือก็ย่อมได้ หลายบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ เช่น จับปลา ทำหัตถกรรม ฯลฯ
บ้านแต่ละหลังจะเป็นลักษณะยกพื้นสูงประมาณ 2 เมตร สร้างขึ้นจากไม้โกงกาง ซึ่งหาได้ทั่วไปบนเกาะบอร์เนียว เป็นไม้เนื้อแข็ง สามารถรับน้ำหนักของบ้านและทนทานต่อกระแสน้ำนับร้อยๆ ปี โดยนิยมทาสีสันของตัวบ้านและประตู หน้าต่างให้มีสีสันสดใส ดูแล้วมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากเลยค่ะ บริเวณหน้าบ้านแทบทุกหลังจะมีการปลูกดอกไม้ หรือไม้ประดับ และใช้เป็นพื้นที่ในการทำงานหัตถกรรมต่างๆ ส่วนภายในจะตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่ก็มีเครื่องใช้ที่ครบครัน เอ…ดูๆ ไปก็เหมือนบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเหมือนกันเนอะ
จะว่าไปแล้วทางรัฐบาลบรูไนเขาก็พยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ โดยมีแผนจัดสรรบ้านบนแผ่นดินใหญ่ให้ แต่ชาวบ้านหลายคน โดยเฉพาะเยาวชนในหมู่บ้าน เนื่องจากพวกเขาชอบการอยู่อาศัยในบ้านกลางน้ำ เพราะเย็นสบาย ไม่ร้อน และอยากที่จะทำการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติเอาไว้ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับบ้านจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มสมาคมอาเซียน หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆ กันไม่มากก็น้อยนะคะ