บรูไน ผลักดันขนส่งทางเรือ ประตูสู่อาเซียน

บรูไนใช้ประโยชน์ในความร่วมมือฯ (BIMP-EAGA) ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งทางเรือมัวรา พร้อมสร้างประโยชน์ให้ท่าเรือเจริญเติบโตก้าวสู่ระดับสากล

สมาคมขนส่งสินค้าบรูไน (BRUFA) เปิดเผยว่า “จะมีการผลักดันให้บรูไนเป็นประเทศประตูทางออกผ่านทางท่าเรือมัวรา (Muara Port) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคระหว่างประเทศอาเซียน ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นพื้นที่การเจริญเติบโตในอาเซียน (BIMP-EAGA)”

ทางด้าน นาย Thomas Koh ประธานสมาคมขนส่งสินค้าบรูไน เปิดเผยว่า “สิ่งที่เห็นได้ทันทีก็คือ ในความร่วมมือฯ หรือ BIMP-EAGA นั้น เราควรส่งเสริมตัวเราเองให้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในกลุ่ม BIMP-EAGA ด้วย ดังนั้น รัฐบาลบรูไนควรจะมีนโยบายส่งเสริมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางท่าเรือ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างประเทศ คล้าย ๆ กับประเทศอื่นที่มีระบบศูนย์โลจิสติกส์”

สมาชิกในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จะเป็นมากกว่านิติบุคคล ที่จะดำเนินธุรกิจในท่าเรือบรูไน และจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เขากล่าวอีกว่า “การให้บริการจะเป็นมาตรฐาน เพราะถ้าคุณกำลังทำธุรกิจ แล้วธุรกิจของคุณมีบริการที่ไม่ครบ บอกได้เลยว่าจะไปไม่รอด และผู้ประกอบการรายใดก็ตามที่ทำธุรกิจอยู่ที่ท่าเรือมัวรานี้ จะต้องนำประโยชน์มาสู่ท่าเรือและประเทศชาติด้วย เราอยากจะผลักดันให้ท่าเรือมัวรานี้มีความเจริญเติบโต ก้าวไปสู่ระดับสากล”

ทางด้าน นาย Mustappa Sirat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารบรูไน เปิดเผยว่า “เราได้ประกาศแผนการบริหารท่าเรือแห่งนี้ โดยให้ภาคเอกชนร่วมกับรัฐบาลบรูไนเข้ามาบริหารท่าเรือมัวราด้วย”