บรูไนฉลองใหญ่พระราชพิธีกาญจนาภิเษกสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์

วันนี้ (5 ต.ค.) ที่กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน ชาวบรูไนหลายหมื่นคนออกมาร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนดารุสสลาม พระชนมายุ 71 พรรษา ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปี

สถาบันกษัตริย์ของไทยเด่นเป็นสง่าในบรรดาราชวงศ์ในอุษาคเนย์
เปิดปมปริศนาลักพาสามเจ้าชายซาอุฯ
พระราชพิธีเริ่มขึ้นที่พระราชวังอิสตานา เนการา ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และแขกรับเชิญ ทรงร่วมพิธีภายในท้องพระโรง
ทหารปืนใหญ่ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด

ก่อนที่สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินี เสด็จประทับราชรถที่ประดับด้วยทองคำเสด็จพระราชดำเนินไปตามท้องถนนที่มีประชาชน มารอเข้าเฝ้าตลอดสองข้างทาง
ทั้งนี้ องค์สุลต่านแห่งบรูไนเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ทรงมีพระราชโอรส 5 พระองค์และพระราชธิดา 7 พระองค์ จากการอภิเษกสมรส 3 ครั้ง

ปัจจุบันทรงเป็นกษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์ชีพที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับ 2 ของโลก ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
แม้ว่าบรูไนจะเป็นประเทศที่แทบจะไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง เนื่องจากผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สมาชิกราชวงศ์บรูไนยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย