“ดอน” บินกระชับสัมพันธ์บรูไน ขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมฮาลาล

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 ตามคำเชิญของเปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก เซ็ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง โดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ ได้มีการประสานกำหนดการเยือนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศ ให้สะดวกร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อปลายปี 2560

การเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ เป็นเจ้าภาพ รวมถึงมีกำหนดเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2561

การเยือนบรูไนฯ ครั้งนี้ ไทยต้องการกระชับความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย – บรูไนฯ ให้มีความคืบหน้า อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านการขยายอุตสาหกรรมฮาลาล และความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน

มีรายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 การค้าไทยกับบรูไนฯ มีมูลค่า 637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 2 โดยไทยนำเข้าจากบรูไนฯ เป็นมูลค่า 562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 18,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ไทยส่งออกไปบรูไนฯ เป็นมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแปรรูป น้ำตาลทราย ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์จากข้าว และอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น