การเดินทางสู่บรูไนฯ

การเดินทางสู่บรูไนฯ

การเดินทางสู่บรูไนฯ
เส้นทางเดินทางไปสู่ประเทศบรูไนนั้นผ่านทางฮับในภูมิภาคเช่น สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ และฮ่องกงซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสนามบินอย่างเข้มงวดในเรื่องของการนำวัสดุอันตรายและของเหลวขึ้นเครื่อง ณ สนามบิน: สนามบินนานาชาติบรูไนมีขนาดเล็ก ขั้นตอนการเข้าประเทศสะดวกและรวดเร็ว มีรถแท๊กซี่บริการพร้อมและสนามบินตั้งอยู่ห่างจากเมืองที่ใกล้ที่สุดเพียง 20 นาที ซึ่งในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า โรงแรมและร้านอาหารมากมาย

การเดินทางสู่บรูไนฯ
การเดินทางภายในบรูไนฯ
การเดินทางจากสนามบินนานาชาติบรูไนไปยังตัวเมืองใช้เวลาประมาณ 20 นาที ค่าภาษีสนามบิน 5เหรียญบรูไน สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปมาเลเซียหรือสิงคโปร์และ 12เหรียญบรูไนสำหรับผู้โดยสารเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ รถแท็กซี่มิเตอร์พร้อมให้บริการจากสนามบินนานาชาติไปยังทุกพื้นที่ของประเทศ ค่าโดยสารสำหรับการนั่งที่ระยะทางกิโลเมตร 11 จากสนามบินไปบันดาร์เสรีเบกาวัน ประมาณ 20 เหรียญบรูไน

โรงแรมบางแห่งบริการรถรับส่งจากสนามบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ ยังมีบริการรถบัสวิ่งต่อเนื่องไปและกลับจากสนามบินและจากเมืองหลวงไปยังเมืองใหญ่ๆ ของบรูไนยกเว้นเมือง Bangar และ Temburong

รถแท็กซี่น้ำเป็นรูปแบบการเดินทางที่พบได้บ่อยครั้งใน ‘Kampong Ayer’ (หมู่บ้านน้ำ) รถแท็กซี่น้ำทั่วไปและเรืออื่นๆมีเส้นทางระหว่างเมืองหลวงและ Bangar และมาเลเซียรวมทั้ง Limbang ในซาราวัก และลาบวน ผู้โดยสารสามารถเเชื่อมต่อจากลาบวนไปยังบางเมืองในรัฐซาบาห์ได้

รถยนต์ขับขี่ส่วนตัวทั้งแบบขับเองและแบบมีคนขับรถมีพร้อมบริการซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100-400 เหรียญบรูไนต่อวัน ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ การจองรถยนต์ควรทำล่วงหน้าผ่านทางโรงแรม ซึ่งโดยมากจำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากลสำหรับผู้ขับขี่