กัมปงไอเยอร์

ทัศนียภาพสวยงามบริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลางน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กัมปง Gclub ไอเยอร์ จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือน
บรูไน กัมปงไอเยอร์ อู่อารยธรรมเก่าแก่อายุนับพันปี ก่อตัวจากหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ในอดีตเป็นชุมชนประมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของบรูไนอย่างชัดเจนที่สุด Gclub แม้ปัจจุบัน บรูไนจะเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ชาวบรูไนก็ไม่เคยลืมรากเหง้าของตน ด้วยเหตุนี้หมู่บ้านกลางน้ำกัมปง ไอเยอร์ จึงยังคงอยู่และได้รับการพัฒนาต่อไป Gclub เมื่อเข้ามาสัมผัสหมู่บ้านกลางน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ จะพบเห็นบ้านเรือนปลูกเป็นแถวแนวยาว ยกพื้นขึ้นสูง มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ และแม้จะตั้งบ้านเรือนอยู่กลางน้ำ แต่ก็มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน มีสะพานไม้เชื่อมถึงกัน โดยมีชุมชนรวม 42 แห่ง